slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ C

   
  CÁC CON HÃY CHO HỌ ĂN
  +++
  A. DẪN NHẬP 
   

 • LỄ CHÚA BA NGÔI C

   
  TIN NHẬN MẦU NHIỆM CAO CẢ
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Trong các nghi lễ Phụng vụ chúng ta mừng một mầu nhiệm, nhưng trong Thánh lễ hôm nay chúng ta mừng kính một mầu nhiệm cao cả và thâm sâu nhất trong đạo, đó là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Đây là một mầu nhiệm không là điều nghịch lý nhưng chỉ nghịch thường hay siêu lý. Với lý trí con người, không ai có thể hiểu thấu được, nhưng vì là mầu nhiệm do Đức Giêsu đã mạc khải cho loài người, nên chúng ta chỉ biết cúi đầu tin nhận với lòng tôn kính và mến yêu.
   

 • LỄ HIỆN XUỐNG C

   
   
  VAI TRÒ CỦA CHÚA THÁNH THẦN
  +++
  A. DẪN NHẬP
   

 • LỄ THĂNG THIÊN C

   
  CÁC CON LÀ CHỨNG NHÂN
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Hôm nay lễ Chúa Giêsu lên trời kết thúc cuộc đời ở trần gian theo như những gì Kinh Thánh đã tiên báo. Theo cái nhìn của thánh Luca, thì “Thời kỳ Israel” đã nhường chỗ cho “Thời kỳ Đức Kitô”. Giờ đây, “Thời kỳ của Đức Kitô” lại nhưỡng chỗ cho “Thời kỳ của Giáo hội”.
   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.