slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Phạm thị Chín.

Trong tinh thần hiệp thông và chia sẻ Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Phạm thị Chín Mẹ chị Trần Thị Kim Oanh và Anh Vũ Chấn liên nhóm St Paul (san Pablo ) . Xin Thiên Chúa Giàu lòng thương xót qua lời bầu cử của Mẹ Maria sớm đưa linh hồn Bà Maria về hưởng tôn nhan Chúa.
 


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.