slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Image

“Dung mạo của Thiên Chúa là dung mạo của một người Cha đầy lòng thương xót, đầy nhẫn nại với chúng ta. Người thấu hiểu chúng ta, chờ đợi chúng ta và luôn tha thứ cho chúng ta mà không bao giờ mệt mỏi, nếu chúng ta chạy đến với Người với tâm hồn sám hối… Lòng thương xót sẽ biến đổi thế giới. Một chút lòng thương xót thôi cũng làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và thêm công chính” (Kinh Truyền Tin, 17-03-2013).

Title Updated date Total views
CON THIÊN CHÚA, TRONG CÙNG GIA PHẢ VỚI CON NGƯỜI (17/12/14 THỨ TƯ TUẦN 3 MV) 12/21/14 539
LỜI CẢNH CÁO GÂY " SỐC " (16/12/14 THỨ BA TUẦN 3 MV) 12/21/14 498
CHỮA BỆNH " GATO" (15/12/14 THỨ HAI TUẦN 3 MV) 12/21/14 718
CHÚA ĐẾN MANG LẠI NIỀM VUI ( CN III Mùa Vọng - Năm B ) 12/21/14 573
NGƯỜI LÀM CHỨNG TRUNG THỰC. (14/12/14 CHÚA NHẬT TUẦN 3 MV – B) 12/21/14 474
CHÚA ĐẾN NHƯNG ....(13/12/14 THỨ BẢY TUẦN 2 MV) 12/21/14 463
NHẬN BIẾT CHÚA. (12/12/14 THỨ SÁU TUẦN 2 MV) 12/21/14 490
TẦM QUAN TRONG CỦA NGÔN XỨ (11/12/14 THỨ NĂM TUẦN 2 MV) 12/21/14 497
LỜI CHÚA BỔ SỨC CHO TÂM HỒN (10/12/14 THỨ TƯ TUẦN 2 MV) 12/21/14 460
CHÚA MUỐN MỌI NGƯỜI ĐƯỢC CỨU ĐỘ ( 09/12/14 THỨ BA TUẦN 2 MV ) 12/21/14 475
XIN VÂNG ( 08/12/14 THỨ HAI TUẦN 2 MV ) 12/21/14 541
Sứ điệp ngày Thế giới Truyền giáo 2014 12/21/14 567
TÌNH THƯƠNG VÀ LÝ TRÍ. 12/6/14 549
DỪNG LẠI. 12/6/14 490
NGHIỆM TRẢI CUỘC ĐỜI . 12/6/14 523
TIỀN HÔ CỦA ĐẦNG KI- TÔ ( 07/12/14 CHÚA NHẬT TUẦN 2 MV – B ) 12/6/14 491
VO ĐIỀU KIỆN ( 06/12/14 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN I MV ) 12/6/14 479
ĐƯỢC THÚC ĐẨY RAO GIẢNG ( 05/12/14 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV ) 12/6/14 499
NỀN TẢNG VỮNG BỀN ( 04/12/14 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV 12/6/14 476
ƠN GỌI SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO ( 03/12/14 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV ) 12/6/14 465

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.