slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Chia sẻ - Lẽ Sống Đời Thường

Mọi thành viên của Phúc Âm Hoá Môi Trường có thể vào trang này để đăng lên một đoạn hay một câu trong Phúc Âm mà bạn đã đọc. Những thành viên khác có thể chia sẻ những cảm nghỉ và kinh nghiệm sống về đoạn hay một câu Phúc Âm này.

 • Sự liên hệ giữa Chúa Giêsu và Đức Mẹ

  Bí tích Thánh Thể có liên hệ với Đức Trinh Nữ Maria.  Tuy Phúc Âm không ghi lại sự hiện diện của Mẹ Maria giữa các môn đệ và Chúa Giêsu.   Tuy nhiên Mẹ Maria vẫn hiện diện trong bữa tiệc ly khi Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. 
              Sách truyện Đức Mẹ kể lại : ... Mẹ và các phụ nữ tiến sang phòng bên cạnh,  nơi đây trong cuộc chiêm niệm,  Mẹ Maria tham dự được tất cả những việc xẩy ra trong đêm kỷ niệm ấy rõ ràng như ở trước mặt .... (trang 69).

 • Thánh Thể Chúa Giêsu là bạn và là Đấng an ủi

  Một kinh nghiệm thiết thực mà ta có thể nhận ra : Là Chúa Giêsu Thánh thật Thể vô cùng giá trị,  khi chúng ta đã được kết hợp mật thiết với Người,  trong một thời gian dài,  rồi bỗng trong một thời gian không được rước Người, khi đó chúng ta sẽ cảm thấy thèm Chúa Giêsu Thánh Thể,  sẽ khao khát Chúa hơn bao giờ hết, và ước ao được Chúa chiếm ngự trong lòng,  chiếm ngự trong cuộc sống của ta và Chúa là chỗ nhất mà ta mong đợi.

  Tích chuyện :

 • Thánh Thể, Nguồn Tình Thương

  Gặp Chúa Trong Thánh Thể  (Gioan 6, 22-58)
   
  Trong Thông điệp "Mầu nhiệm Đức Tin – Mysterium Fidei", sau khi nhắc lại các phương cách mà Chúa đã và đang hiển diện trong Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI có nói như sau:
      

 • Thánh Thể, Nguồn Tình Thương

   
  "Thịt Ta Thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống"  (Ga 6, 51-59)
   

 • Sống Hy Sinh

  "Thịt Ta Thật là của ăn và máu Ta thật là của uống" (Ga 6, 51-59)
   
  Quả thật Đức Kitô là Thiên Chúa vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho chúng ta. Ai trong chúng ta dù chỉ có một chút hy sinh như Đức Kitô cũng có thể nên Thánh.
   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.