slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Chia sẻ - Lẽ Sống Đời Thường

Mọi thành viên của Phúc Âm Hoá Môi Trường có thể vào trang này để đăng lên một đoạn hay một câu trong Phúc Âm mà bạn đã đọc. Những thành viên khác có thể chia sẻ những cảm nghỉ và kinh nghiệm sống về đoạn hay một câu Phúc Âm này.

 • Tâm tình dịp kỉ niệm thụ phong Linh mục ( +GM GB Bùi Tuần )

  TÂM TÌNH DỊP KỶ NIỆM THỤ PHONG LINH MỤC (02-7-1955/02-7-2012)

  1. Ngày 02 tháng 7 năm 1955, tôi được thụ phong linh mục. Thấm thoát đã 57 năm. Những kỷ niệm về ngày đó đến nay vẫn không phai. Ấn tượng sâu nhất mà sự kiện thụ phong linh mục đã để lại trong tôi, chính là nỗi lo sợ.

 • Hiền lành và khiêm nhường ( +GM GB Bùi Tuần )

  1. Tôi đi trong dòng lịch sử. Lịch sử có nhiều quãng tối tăm. Chính tôi cũng lại mang trong mình nhiều bóng tối. Hôm nay, vượt qua được nhiều khoảng tối hãi hùng, được đi vào một tình trạng tương đối bình an tâm hồn, tôi cảm thấy mình mắc nợ với những người đã cho tôi ánh sáng.

  Ánh sáng nói đây là những giá trị đạo đức. Hôm nay, tôi xin được nhấn mạnh đến một giá trị đạo đức quan trọng, đó là hiền lành và khiêm nhường.

 • Bắt đầu lại ( Lm Thái Nguyên )

  “Chỗi dậy đi, đừng sợ !” (Mt 17,7)

  Bắt đầu lại không có nghĩa là bỏ quên ngày hôm qua, hoặc lãng quên những lỗi lầm và thiếu sót của mình, cũng không tìm quên một biến cố đau thương trong đời, nhưng là cố gắng làm tốt hơn những gì mình đã làm, sống tốt hơn những gì mình đã sống.

  Bắt đầu có khi đòi ta phải đổi phương hướng hay phương cách, nhưng sự thường là dừng lại để ngẫm nghĩ, rồi tiếp bước trên cùng một con đường, nhưng với những bước chân mạnh mẽ và vững tin hơn.

 • Ngày Hiền Mẫu

  Hằng năm cứ vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng 5, người ta lại kỷ niệm ngày Hiền Mẫu, ngày nhớ ơn mẹ: nhớ về ơn cưu mang sinh thành dưỡng dục; nhớ về tình yêu thương bao la, sự hy sinh cao cả của các bà mẹ dành cho con cái….
   

 • Một cái nhìn về Hội thánh địa phương sau biến cố 30-4-1975 ( + Gm. GB Bùi Tuần )

   
  1. Cơ hội hội để chấn chỉnh chính mình theo lời mời gọi của Phúc Âm.

  Một thời gian dài sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là dịp khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về Hội Thánh tại Quê Hương Việt Nam yêu dấu của tôi. Kính trọng mà nói, Hội Thánh của tôi đã nhạy bén với dấu chỉ của thời đại. Nhờ ơn Chúa, Hội Thánh của tôi đã khiêm tốn để Chúa thanh luyện. Biến cố không phải là thánh. Nhưng nhờ Chúa, Hội Thánh đã rút ra được từ đó những cơ hội để chấn chỉnh chính mình theo lời mời gọi của Phúc Âm.

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.