slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH C

   
  VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH
  +++
  A. DẪN NHẬP
   

 • CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH C

   
  HÃY CHĂN DẮT CHIÊN CỦA THẦY
  +++
  A. DẪN NHẬP
   

 • CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH C

   
   
  PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Chính ngày Phục sinh, Đức Giêsu đã hiện ra với các Tông đồ tại nhà Tiệc ly để làm cho các ông tin rằng Ngài đã sống lại thật, đồng thời trao cho các ông nối tiếp sứ mạng  của Ngài, và ban Thánh Thần để các ông có quyền tha tội. Nhưng trong dịp này, rất tiếc ông Tôma lại vắng mặt, có lẽ vì ông sợ quá phải tránh xa, và ông cũng không tin lời chứng của các Tông đồ kia.
   

 • CHÚA NHẬT PHỤC SINH A,B,C.

   
   
  CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT
  +++
  A. DẪN NHẬP.
   
            Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay đều nói đến việc Đức Giêsu sống lại. Thánh Phêrô đã loan báo cho quan bách quản Cornêliô về các sự việc  đã xẩy ra nơi Chúa Giêsu : đi truyền giáo, chịu chết trên thập giá và sống lại vinh quang (Bài đọc 1).
   
   Thánh Gioan nói cho biết sự kiện ngôi mộ trống mà ngài đã tận mắt trông thấy là bằng chứng nói lên việc Chúa sống lại (Bài Tin mừng).
   

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.