slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • Lễ Chúa Giáng Sinh

  THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA                                                       
  A. DẪN NHẬP

 • Trở nên dụng cụ của Chúa

  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B
  A. DẪN NHẬP. 

 • Chúa đến mang lại niềm vui.

  CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B
  A. DẪN NHẬP.
            Người ta thường nói : Đời là bể khổ hoặc đời là thung lũng nước mắt. Đối với chúng ta đời không hẳn là như thế, mà ta có thể nói : cuộc đời có rất nhiều đau khổ, đầy gian nan thử thách, và chúng ta có thể biến tất cả thành niềm vui nếu chúng ta biết đặt niềm tin vào Chúa, Đấng là nguồn vui bất tận.

 • Dọn đường cho Chúa đến.

  CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B
  A. DẪN NHẬP 
            Chủ đề Chúa nhật thứ I mùa Vọng là “Hãy tỉnh thức chờ đợi Chúa đến”. Chúa sẽ đến là một điều chắc chắn, nhưng trước khi Chúa đến, mọi sự phải được chuẩn bị sẵn sàng.  Ngay từ thế kỷ thứ 6, tiên tri Isaia đã hô hào cho dân chúng hãy sửa đường cho Chúa đến (bài đọc I). Sau này, Gioan Tẩy giả xuất hiện, cũng tiếp nối sứ vụ tiền hô ấy, ông cũng khuyên mọi người như Isaia xưa :”Có tiếng hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi”.

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.