slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Phúc Âm hóa môi trường.

Body: 

 1. ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ PHÚC ÂM HÓA?Phúc Âm hóa là đem Tin Mừng đến cho mọi tầng lớp trong nhân loại, và qua ảnh hưởng của Tin Mừng đem cho ta kết quả là biến đổi và canh tân nhân loại.Nói cách khác Phúc Âm hóa là rao giảng Tin Mừng và khuyến khích mọi người cùng thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời nhắm vào việc cải hóa lương tâm mỗi người, từng cá nhân và toàn thể, cải hóa các hoạt động và môi trường cụ thể của họ.Phúc Âm hóa (Evangelization) không đồng nghĩa với Truyền giáo (Mission), vì Truyền giáo hướng trọn ven vào một số đối tượng rõ ràng, trong khi đó Phúc Âm hóa nhắm đồng đều vào mọi người, mọi nơi và mọi lúc. 2. MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU? Môi Trường (environment) là nơi mà ta đang sống, đang sinh hoạt hoặc đang làm việc...Những môi trường mà ta có sự liên hệ hoặc nhắm tới bao gồm: môi trường gia đình, nhóm, đoàn thể, giáo xứ, cộng đoàn, sở làm, truyền thông, giáo dục, xã hội, v.v... 3. BA LÃNH VỰC CẦN PHÚC ÂM HÓAChân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã vach ra cả ba lãnh vực đều cần Phúc Âm hóa đó là: Có đức tin, mất đức tin và không có đức tin (sứ điệp thứ 9 - Sứ Mạng Đấng Cứu Chuộc, 1991) a) Những người có đức tin: Công tác Phúc Âm hóa trước hết giúp cho những người đã là tín hữu để làm cho niềm tin của họ được vững vàng hơn. b) Những ngươi mất đức tin: Thứ hai là cho những người đã mất đức tin, họ cần được “Tân Phúc Âm hóa”, tức là làm cho người đã từng là Công giáo nhưng đã xa rời Chúa trở lại với Chúa Kitô. c) Những người không có đức tin: Lãnh vực thứ ba, chúng ta cần chú tâm đặc biệt đến những người không Công Giáo, bởi vì nếu không lưu tâm đến họ thì công tác Phúc Âm hóa trở thành không tưởng. - Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Mỗi ngày Phúc Âm Hóa lại trí óc và quả tim con, bằng cách đọc, suy gẫm say sưa uống lấy lời hằng sống, để từ tư Phúc Âm thấm nhuần sâu xa vào mọi tế bào, mọi thớ thịt của con. Đó là canh tân, cách mạng chắc chắn nhất (ĐHV Tr.251). KẾT LUẬNNói tóm lại Phúc Âm Hóa Môi Trường là đem Tin Mừng cho mọi tầng lớp trong nhân loại, và qua ảnh hưởng của Tin Mừng đem cho ta kết quả là biến đổi và canh tân nhân loại. Công tác Phúc Âm hóa nhằm vào mọi lớp người trong cả ba lãnh vực: có đức tin, mất đức tin và đặc biệt những người không có đức tin.Tài liệu sưu tầm 


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.